Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΕΠΕ

info

  • Θέση: Όρμος Κάτω Αετού
  • Δυναμικότητα: 500 τόνοι
  • Εκτρεφόμενα Είδη: Τσιπούρα, Λαυράκι, Μυτάκι, Φαγκρί
  • Υπέυθυνος Μονάδας: ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
  • 'Εδρα: Ασπροκλλήσι Θεσπρωτίας
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: Ασπροκλλήσι 46300
  • Τηλέφωνο: +30 2664051454, 6942840498
  • Fax: +30 2664051451

Έκθεση εικόνων