ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνοπτικός κύκλος παραγωγικής διαδικασίας: Γεννήτορες μετά από κατάλληλη επιλογή και εγκλιματισμό σε ελεγχόμενες συνθήκες, γονιμοποιούν και παράγουν αυγά που συγκεντρώνονται και εκκολάπτονται. Οι παραγόμενες λάρβες διαχειρίζονται μέχρι το μέγεθος των 1-2 γραμμαρίων, ηλικίας περίπου 110-150 ημερών (χειρισμοί περιλαμβάνουν παραγωγή ζωντανών τροφών για εκτροφή, εκτροφή νυμφών και λαρβών με ζωντανές τροφές και βιομηχανοποιημένη τροφή, καθαρισμό δεξαμενών, διαλογές, μετακινήσεις, μέτρημα, εμβολιασμό, θεραπευτικές επεμβάσεις, συντήρηση εξοπλισμού, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών εκτροφής και ψαριών). Σε αυτό το στάδιο τα ιχθύδια ονομάζονται γόνος και μεταφέρονται σε συστήματα ιχθυοκλωβών (μονάδες πάχυνσης), όπου και εκτρέφονται για περίπου 16-18 μήνες, μέχρι της αλίευσής τους. Η πάχυνση επιτυγχάνεται με ελεγμένη χορήγηση βιομηχανοποιημένης ιχθυοτροφής συγκεκριμένων προδιαγραφών που συμφωνούν πλήρως με την Κοινοτική νομοθεσία και απαλλαγμένες από υλικά ζωικής προέλευσης ή γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Κατα τη διάρκεια της παραγωγής, πραγματοποιούνται χειρισμοί από πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό που περιλαμβάνουν αραιώσεις πληθυσμών, αλλαγές διχτύων, μετακινήσεις κλωβών και πληθυσμών, μετρήσεις, διαλογές, ενδεικτικά ζυγίσματα πληθυσμών, ανοσοποιητικοί εμβολισμοί και θεραπευτικές επεμβάσεις, συντήρηση εξοπλισμού, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών εκτροφής και ψαριών. Τα εμπορεύσιμα ιχθύδια θανατώνονται ακαριαία σε ειδικές θερμικά μονωμένες δεξαμενές με θερμικό σοκ (σε μίγμα νερού και πάγου), μεταφέρονται στο συσκευαστήριο όπου και συσκευάζονται αμέσως. Ο χρόνος από την θανάτωση έως και την ολοκλήρωση της συσκευασίας ανά αλίευση, κυμαίνεται από 30 λεπτά έως και 4 ώρες. Το προϊόν από τη στιγμή της θανάτωσής του έως και την συσκευασία του διατηρείται σε παγόνερο 0-4οC.Η συσκευασία του πραγματοποιείται σε θερμικά μονωμένα κιβώτια όπου προστίθεται πάγος προερχόμενος από πόσιμο νερό, επιτυγχάνοντας θερμοκρασίες σάρκας 0-2οC. Τα μονωμένα κιβώτια στοιβάζονται σε παλέτες και φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης για μείωση θερμικών απωλειών, έως και την διανομή τους που επίσης πραγματοποιείται με φορτηγά ψυγεία συντήρησης.

 

Διατροφή: Οι ελεγχόμενες ιχθυοτροφές που χρησιμοποιούνται είναι απαλλαγμένες από χημικούς και βιολογικούς κινδύνους, δεν περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, γενετικά τροποποιημένα υλικά ή άλλες απαγορευμένες ουσίες.

 

Διάρκεια ζωής: Με την προϋπόθεση ότι διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα όπως αναφέρθηκε, το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 14 ημέρες.

 

Οδηγίες χρήσης: Το προϊόν διατίθεται νωπό (φυσικό προϊόν) και καταναλώνεται μετά από θερμική κατεργασία (μαγείραμα) από τον τελικό καταναλωτή (ο τελικός καταναλωτής μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε απο τις κατηγορίες, ενήλικες, παιδιά, βρέφη, αρρώστους). Το προϊόν διατηρείται σε υγρό περιβάλλον και θερμοκρασία 0-4οC μέχρι την κατανάλωσή του, κατά προτίμηση με χρήση τικτόμενου πάγου. Το προϊόν δεν πρέπει να καταναλωθεί εάν διαπιστωθεί αλλοίωση της σάρκας του, εάν εμφανίζει ύποπτη ή έντονη οσμή, εάν είναι αποξηραμένο.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΝΩΠΟ ΨΑΡΙ

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page