Νέα Ανακοινώσεις

Νέα Ανακοινώσεις (11)

Η Σκάλωμα ΑΕ, έχει την τιμή, να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της, στη Λωρίδα Σαγιάδας την πρώτη διεθνή επιστημονική συνάντηση του έργου SEA-on-a-Chip, στο οποίο συμμετέχει.

Οι Ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ. Μεταξύ 3 και 5% του ΑΕΠ της Ευρώπης εκτιμάται ότι παράγεται άμεσα από τον τομέα της θαλάσσιας βιομηχανίας και υπηρεσιών. Τα παράκτια ύδατα παράγουν το 75% των υπηρεσιών οικοσυστήματος για την παράκτια ζώνη της Ευρώπης και εκτιμάται ότι παράγουν ισοδύναμη αξία των € 18 δισεκατομμύριων / έτος.

Σας γνωρίζουμε ότι υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μέτρα 1.1, 2.1 & 2.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013 :

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης, κατόπιν αιτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών για συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, παρέστη σε συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/3/2015 στο Υπουργείο.

NOMOΣ 4282/2014 – ΦΕΚ Α 182
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας του, ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, επιπλέον των ορισμών των άρθρων 3 και 4 της απόφασης με αριθμ. 31722/4.11.2011 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2505), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Γνωστοποίηση προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Μέτρων 1.1, 2.1 & 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙA 2007-2013

Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα, με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ορίζονται τα εξής:

  • Θεσμοθετείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ)

Θεσμοθετείται, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θέτει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης του εν λόγω τομέα, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο πάντοτε της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

  • Συνίσταται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ)

Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής του τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα γνωμοδοτεί για:

Η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαντώντας σε επιστολής της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών εξέδωσε την αριθ.  1976/124562/25-11-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιο, η οποία αφορά στις παρεκκλίσεις της θέσης εγκατάστασης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Στην εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

«Όπως σας είναι γνωστό λόγω της ιδιαιτερότητας κατά τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, παρατηρούνται συχνά παρεκκλίσεις στη θέση τους χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα του φορέα της μονάδας (προβλήματα ακρίβειας των οργάνων προσδιορισμού συντεταγμένων, μετακινήσεις που μπορούν να συμβούν υπό την επίδραση κυρίως των επικρατούντων θαλάσσιων ρευμάτων, μεταβολή στη διάταξη των συστοιχιών των ιχθυοκλωβών, κυρίως κατά τον εκσυγχρονισμό των μονάδων με αντικατάσταση κλωβών που απαιτούν άλλο τρόπο αγκυροβόλησης, αλλά και κατά τη διαχείριση της παραγωγής, με μεταφορές κλωβών).

Ειδικότερα παρατηρούνται:

19 επαγγελματίες του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών αλλά και αυτοδιοικητικοί και μαζικοί φορείς, προχώρησαν στην ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης της ΠΟΑΥ για το Νομό Θεσπρωτίας, με το διακριτικό τίτλο ΘΕΣ.ΠΟΑΥ A.E.

Ανάμεσα στους σκοπούς της ΘΕΣ.ΠΟΑΥ είναι:

1. Η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών , με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, διευρύνοντας τα είδη εκτροφής και βελτιώνοντας την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων.

2. Η βελτίωση των συλλογικών δράσεων των παραγωγικών μονάδων.

3. Ή ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών.

4. Η εφαρμογή μεθόδων και στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του νομού Θεσπρωτίας

SAGIADA IXΑναβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκδίκαση της προσφυγής που είχε καταθέσει ο Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας εναντίον των αποφάσεων αδειοδότησης της μονάδας ασφαλτικών στη Σαγιάδα.

Η ημερομηνία της εκδίκασης δεν έχει οριστεί από το δικαστήριο.

Από την πλευρά των ιχθυοκαλλιεργητών η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική καθώς παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες που απορρέουν από τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού για τις υδατοκαλλιέργειες.

 Έτσι το πρώτο και σημαντικό βήμα είναι η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής. Πρόκειται για τον φορέα που θα διαχειριστεί τη ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας στη Σαγιάδα και ο οποίος έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας.

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page